Hyllest av Nelson Mandela

18 juli fyller Nelson Mandela 92 år, i år vil feiringen få en ny dimensjon. FNs generalforsamling har bestemt at dagen skal markeres årlig for å hedre Mandelas bidrag til fred, forsoning og menneskerettigheter i verden.

Nelson Mandela vil bli den første nålevende personen som får sin egen internasjonale dag.

Nelson Mandela
Foto: South Africa the Good News

Aktive Fredsreiser vektlegger enkeltmenneskes engasjement og mulighetene til å forandre kursen verden er i. Derfor er Nelson Mandela et av våre store forbilder og vi mener denne dagen er viktig å markere verden over.

Nelson Mandela satt 27 år i fangeskap, blant annet på Robben Island. I sin selvbiografi Veien til frihet (1994) skriver han:
Ingen blir født med hat til et annet menneske på grunn av vedkommendes hudfarge, bakgrunn eller religion. Folk må lære å hate, og hvis de kan lære å hate, kan man lære dem å elske, for kjærligheten er mer naturlig for menneskenes hjerte enn det motsatte. Selv i den dystreste tid i fengselet da kameratene mine og jeg ble presset til den ytterste grensen av hva vi kunne tåle, kunne jeg se et glimt av menneskekjærlighet hos en av vaktene, kanskje bare i et sekund, men det var nok til å trøste meg og få meg til å holde ut. Menneskets godhet er en flamme som kan skjules, men aldri slukkes.

Tross alle årene i fengsel mistet ikke Mandela troen på forsoning og menneskets iboende godhet. Han var sentral i frigjøringskampen i Sør- Afrika og forsoningsprosessen i tiden etter apartheidsregimets fall. Sammen med Sør-Afrikas daværende president Frederik Willem de Klerk, fikk Mandela Nobels fredspris i 1993. Mandela ble president i Sør-Afrika i 1994 etter det første frie valget i landets historie.

På nettet er det opprettet en egen side for Nelson Mandela dagen. Der kan du blant annet få tips til hva du kan gjøre i forbindelse med markeringen: www.mandeladay.com
Les mer om Nelson Mandela på Aktive Fredsreisers hjemmeside: