Menneskerettighetsdagen

Av Marit Langmyr

10. desember er den Internasjonale Menneskerettighetsdagen. Denne dagen blir også Nobels Fredspris delt ut til Liu Xiaobo. Aktive Fredsreiser markerer dette med å legge ned stein i Fredsparken. Elever på VIRK - voksenopplæringen i Risør bidrar med taler og dikt.

Liu Xiaobo
Tegnet av Naungng Zaw

I 1948 ble FNs Verdenserklæring om menneskerettigheter vedtatt. Siden 1950 har dagen blitt markert for å belyse menneskerettighetene og brudd på disse. I dag er menneskerettighetserklæringen det mest oversatte dokumentet i verden, og har kommet ut på 360 språk.
Ved signering av erklæringen ble menneskerettighetene gjort universelle - de gjelder for alle mennesker i hele verden. Allikevel er det ofte slik at det er de menneskene som aller mest trenger beskyttelse av menneskerettighetene som ikke vet at de eksisterer. Derfor er det fremdeles viktig å drive opplæring og informasjonsarbeid om menneskerettighetene.

Markering i Fredsparken

Klokken 12.00 på fredag er det markering i Fredsparken i Risør. Elever på voksenopplæringen bidrar med dikt og taler. Etter markeringen er det servering av gløgg på Fredshuset og mulighet for å se utdelingen av Fredsprisen på storskjerm.

Årets stein

I Fredsparken ligger det en stein for enhver vinner av Nobels Fredspris og det har allerede blitt en tradisjon at samme dag som prisen overrekkes i Oslo, legges en ny stein i Fredsparken. I år bærer denne steinen Liu Xiaobos navn.

Fredspris til menneskerettighetsforkjemper

Liu Xiaobo er dømt til 11 års fengsel for ”oppfordring til undergraving av statens makt” etter at han var med å lage demokratimanifestet Charta 08. Nobelkomiteen mener at gjennom den strenge straff han har fått, har Liu blitt det fremste symbol på denne brede kampen for menneskerettigheter i Kina. Utdelingen av prisen har vakt sterke reaksjoner i landet. En tom stol vil representere Liu Xiaobo under nobelseremonien.

Fakkeltog for Liu Xiaobo

FakkeltogOver hele landet markeres menneskerettighetsdagen og utdelingen av Nobels Fredspris. I Oslo arrangeres det fakkeltog fra Youngstorget klokken 18.00.
Kan du ikke være med på fakkeltoget i Oslo eller markeringen i Risør er det mange andre muligheter du kan vise din støtte på. Blant annet har Amnesty opprettet en aksjon som du kan signere.