Motstandskampens dag 9. mai 2010

9. mai minnes vi dem som ga sitt liv for at vi igjen skulle få oppleve å leve i et fritt land. Dagen er valgt fordi det var den dagen nazistene tok livet av leder for motstandsbevegelsen på Agder, major Arne Laudal. Sammen med 5 andre motstandsfolk fra Agder ble de skutt på Trandum 9. mai 1944.

Bauta RisørStiftelsen Arkivet startet i 2007 en ny tradisjon ved å markere Motstandskampens dag i Agder. I år ble dagen markert i Risør og Gjerstad som et samarbeids-prosjekt mellom kommunene og Stiftelsen Arkivet. Lagdommer Hanne Sophie Greve holdt tale begge steder og skolekorpset spilte.

Programmet ble avsluttet ved Fredsparken der Ingvild Bjerke fra Risør Videregående skole holdt en engasjerende appell om frihet. Etter appellen ble de fremmøtte invitert inn på gratis vafler og kaffe i kafeen på Fredshuset.