Nettverksamling i Narvik

Aktive Fredsreiser er medlem av et nettverk av organisasjoner som alle arbeider med forskning og informasjonsarbeid om krigsminner, fred og konfliktløsning. Arrangøren for årets samling var Narviksenteret. De årlige samlingene er utgangspunkt for samarbeid og dialog mellom organisasjonene.

NarvikPå samlingen deltok Stiftelsen Arkivet, Museum Vest, avdeling Nordsjøfartsmuseet, Falstadsenteret, HL-senteret, Fredssenteret Narvik, utdanningsdirektoratet og VOX.

Gjennom flere interessante foredrag og innlegg fikk organisasjonene kunnskap om Nordnorsk krigs- og fangehistorie. Det var blant annet lagt inn et besøk på minnestedet etter utryddelsesleiren i Beisfjord.

Niels ChristieProfessor Niels Christie holdt foredrag om norske fangevoktere under okkupasjonen. Christies avhandling fra 1952 baserer seg på intervjuer med rundt 300 nordmenn som hadde vært voktere i serberleirene.

Programmet for samlingen inneholdt også et ”bokbad” med Kjartan Fløgstad der han snakket om boka Grense Jakobs elv. Forfatteren har beskrevet det akademiske miljøet i Tyskland før andre verdenskrig. Romanen beskriver forholdet mellom den borgerlige eliten og nazismen både før, under og etter krigen.

Kjartan FløgstadGrete Haug i utdanningsdirektoratet tok initiativ til nettverket i 2004. Samlingene er viktige møtearenaer og gir grunnlag for utveksling av viktige erfaringer og kunnskap omkring verdibasert historieformidling. På årets samling presenterte utvalgte institusjoner et formidlingsmateriale.