Ærespris til Helga Arntzen

Kjære fredsvenner

Jeg vil benytte anledningen til å takk for en interessant og lærerik dag.

Jeg vil gjerne gi en spesiell honnør til Helga Arntzen. Hun har en visjon om at fred kan skapes av vanlige mennesker. Og at ungdoms kunnskap og engasjement er avgjørende for å sikre fred, toleranse og respekt. Alle kan bidra til å skape en bedre verden.

Vi er stolte av Aktive Fredsreiser og Helga Arntzen i Risør. Hun har brukt egne erfaringer fra barndom og ungdom i Tyskland til å etablere en stor bedrift. Hun har gjort noe konkret med sin idealisme og sitt engasjement. For skoleelever i Risør, og resten av landet, regnes en tidsregning før og etter skoleturene med Aktive Fredsreiser. Virksomheten har skapt holdninger i en hel generasjon.

Uten Helga Arntzen hadde ikke Risør vært så sterkt knyttet til arbeidet for fred, menneskerettigheter og internasjonal solidaritet. Helga er i dag direktør i Aktive Fredsreiser og hun tok for 20 år siden initiativ til å etablere Hvite busser til Auschwitz. Hun er anerkjent både av Norge og Tyskland for sitt viktige arbeid. Da er det selvsagt på tide at også Risør kommune gir Helga Arntzen vår offisielle og synlige anerkjennelse.

Risør kommune har en egen ærespris som er en ekstra honnør til personer eller institusjoner. De som mottar prisen skal i tillegg til å ha lokal forankring, også har oppnådd en nasjonal eller internasjonal posisjon gjennom sitt arbeid. Dette arbeidet skal markedsføre Risør på en positiv måte.
Risør kommunes ærespris har ingen fast dato for søknad eller utdeling. Prisen ble opprettet i 1992 og har tidligere vært tildelt:
* Erik Mykland
* Bernt Lauritz Larsen
* Leif Nilsen
* Leif Ove Andsnes
* Lars Anders Tomter

Nå har et enstemmig formannskap vedtatt å dele ut Risør kommunes ærespris til Helga Arntzen for hennes arbeid for fred og forsoning og for å ta satt Risør på det internasjonale kartet som en fredsby. Jeg vil be Helga komme opp og motta prisen som en et kunsthåndverk av Bibiche Mourier og et diplom.

Ordfører
Per Kr Lunden