Fredsprisen til EU

Nobels Fredspris til EU

Den Europeiske unionen og dens forløpere har gjennom seks tiår bidratt til å fremme fred, forsoning, demokrati og menneskerettigheter i Europa.

For at land som Portugal, Hellas og Spania skulle kunne bli medlemmer av unionen på 80 tallet var det en forutsetning at de innførte demokrati. I det siste tiåret har EU påvirket Tyrkia i samme retning. Landets muligheter for medlemskap har styrket demokrati og menneskerettigheter der.

På Balkan er forsoningsprosessen styrket gjennom at Kroatia blir medlem til neste år, at Montenegro er i medlemskapsforhandlinger og at Serbia har fått kandidatstatus.
Berlinmurens fall gjorde medlemskap i EU mulig for en rekke sentral- og østeuropeiske land. Skillet mellom øst og vest er i stor grad brutt ned som en følge av dette.

Rollen EU har spilt i Europa er å forandre det fra et krigens- til et fredens kontinent. Nobelkomiteen sier blant annet dette i sin begrunnelse for å tildele EU årets fredspris. Utdelingen er i følge komiteen i tråd med Alfred Nobels testamente.

Torbjørn Jagland sa etter kunngjøringen at Nobelkomiteen ønsker å minne befolkningen i EU på hva som går tapt hvis de lar EU falle sammen, og lar nasjonalisme og ekstremisme få grobunn igjen.

Aktive Fredsreiser gratulerer årets fredsprisvinner.