Bli med på dugnad for verdighet!

Global Dignity

Hva er verdighet? Spørsmålet står sentralt på Global Dignity Day 17. oktober. Da løfter vi fram verdighet som verdi, - og vi vil ha deg med!

En enkelt handling skaper ikke et ondt eller godt menneske. Vanene dine forteller hvem du er. Tankene våre om temaet «verdighet» kan påvirke vanene. Global Dignity Day gir ungdom rom for å snakke sammen om hva verdighet betyr for dem, og til å dele historier om viktige opplevelser.

Aktive Fredsreiser støtter opp om Global Dignity Day, som arrangeres onsdag 17. oktober på 150 skoler over hele landet. Selve opplegget varer i to timer. Det består av to fellessamlinger for hele skolen og en klasseromsøkt.  Som veileder på Global Dignity Day får du være med på å dele tanker om det å se hverandre og sette pris på hverandre. Du har ansvaret for klasseromsøkten som varer i en klokketime. Her vil du hjelpe elevene gjennom et enkelt pedagogisk opplegg og være med på å velge ut noen elever fra hver klasse til å dele sin verdighetshistorie med resten av skolen.

Alle veiledere får opplæring i forkant. Totalt tidsbruk som veileder ligger på omtrent 6 timer.

Er du klar for å ta ungdommen på alvor? Vil du være med på å løfte verdigheten til elevene som ikke roper høyest? Tør du å utfordre ditt syn på verdighet?

Meld deg på her

Har du spørsmål? Ta kontakt med fylkesleder for Global Dignity Day i ditt fylke.