Global Dignity Day

Aktive Fredsreiser gratulerer sin samarbeidspartner Global Dignity Norge med en vellykket gjennomføring av årets Global Dignity Day. Målet er å rekruttere minst 40 reiseledere som veiledere til neste års arrangement. På skoleturene våre vektlegger vi menneskeverd og menneskerettigheter.

Derfor er det viktig og engasjerende å støtte opp om Global Dignitys fokus på verdighet:

1. Iboende verdighet i kraft av i det å være et menneske
2. Menneskerettighetene - altså hvordan vi har krav på å bli behandlet
3. Opplevelsen av verdighet som påvirkes av hvordan vi er mot hverandre, altså hva vi     selv kan gjøre for å styrke egen og andres verdighet.

Verdighetsprinsippene:
1.       Alle mennesker har rett til å leve et verdig liv.

2.       Et verdig liv er å kunne bruke sine ressurser som menneske. En forutsetning for           dette er å ha tilgang til helsetjenester, utdanning, inntekt og sikkerhet.

3.       Verdighet er å ha frihet til å ta avgjørelser og treffe valg som berører eget liv -           og oppleve at denne rettigheten blir møtt med respekt.

4.       Verdighet bør være det styrende prinsipp for alle handlinger.

5.       Vår egen verdighet er gjensidig avhengig av andres verdighet.

Målet er:
* Elevene skal lære om betydningen av verdighet i eget og andres liv.
* Elevene skal lære å uttrykke, med egne ord, hva verdighet betyr for dem og deres liv
* Elevene skal lære om hvordan egen verdighet er gjensidig avhengig av andres    verdighet
* Elevene skal definere noe de vil gjøre det neste året for å styrke egen og andres    verdighet.