Seminar Reis bakover - Tenk framover

Innlegg av Helga Arntzen
Daglig leder Aktive Fredsreiser

Helga Arntzen

Aktive Fredsreisers visjon er å gi ungdom tro på at konflikter kan løses og at fred kan skapes, og at det er deres egne holdninger og handlinger som er avgjørende.  På reisen til Tyskland og Polen settes undertrykkelse og krig i perspektiv til demokrati og menneskerettigheter. Ungdommene får innsikt i historiske skiller som har satt spor, og ser med egne øyne restene etter udemokratiske og menneskefiendelige ideologier.

22. juli skjedde det et uønsket skille i norsk historie. I etterkant av slike sjokkerende hendelser stiller man spørsmålet ”Hva slags samfunn ønsker vi?”. Dette spørsmålet stiller vi også til ungdommene som reiser med oss. Gjennom å reflektere over hvilke verdier som er viktige legger vi grunnlaget for fremtiden.

Etter andre verdenskrig stilte man spørsmålet om hvordan man skulle forhindre at historien gjentok seg. Svaret den gang var FN og Verdenserklæringen om Menneskerettighetene. Vi tror dette svaret gjelder fortsatt; et samfunn grunnlagt på menneskerettighetene er et samfunn basert på menneskeverd, ytringsfrihet og toleranse. Derfor støtter vi også Menneskerettighetsutvalgets anbefaling om å grunnlovsfeste sentrale menneskerettigheter.

22. juli har naturlig nok blitt en del av formidlingen på skoleturene. Reiselederne har fått utdelt et dokument: "til ungdommen" der det blant annet står følgende: "Når norgeshistorien skal skrives, er det deres generasjon som avgjør hva kapittelet "Norge etter 22. juli 2011" vil inneholde."

Menneskerettigheter og demokrati er ingen selvfølge, det kreves en innsats å sørge for at disse består. Hver enkelt av oss har mulighet til å bidra, om ikke som toppolitikere – så i alle fall i vår egen hverdag. Vi kan stå opp for andre, slik at de føler støtte og trygghet. Vi kan være de som setter ned foten når vi ser andre bli behandlet stygt, og mister tryggheten i livene sine.»

Jeg vil avslutte med å sitere Aktive Fredsreisers beskytter Blanche Major. Hun overlevde Auschwitz, men mistet 31 familiemedlemmer under Holocaust: ”Det er ingenting vi kan gjøre med fortiden, men jeg er overbevist om at vi kan gjøre med fremtiden”.