Forsiden - Nyheter - Internasjonal Fredsdag

Internasjonal Fredsdag

Internasjonal fredsdagFredelig samhandling og konfliktløsning er i fokus på den internasjonale fredsdagen 21. september. Ved hjelp av egen innsats kan alle være med å skape fred og bygge ned fordommer.

Temaet for årets internasjonale fredsdag er "Bærekraftig fred for en bærekraftig fremtid", koblet til konklusjonene fra Rio+20 konferansen. De bakenforliggende årsakene til mange konflikter er direkte relatert til naturressurser som gull, olje, tømmer og vann. God forvaltning av naturressurser kan spille en sentral rolle i å bygge bærekraftig fred i samfunn etter en konflikt.

FNs generalsekretær Ban Ki-moon oppfordrer alle til å tenke over hvordan de kan bidra.
- La oss arbeide sammen for å sikre at veien fra Rio fører oss til en bærekraftig utvikling, bærekraftig fred og en sikker fremtid fra alle.

Mer info:

Fredsarbeid:
Konflikter og kriger etter 1945:
FN: