Kvinnedag med globalt og lokalt fokus

Kvinnedagen 2010

Markeringen av Kvinnedagen på Fredshuset er en populær tradisjon. Røde Kors kvinnegruppe, Sutukobas Venner og Aktive Fredsreiser inviterer til en kveld fylt med musikk, sang og taler. Fokus settes på diskriminering av kvinner, og på kvinners rett til å delta i den økonomiske, politiske og sosiale utviklingen.  

Ordfører Per Lunden, Elen Lauvhjell, Marit Langmyr og Gro Flomark Søhus er blant talerne. Elen vil gå inn på sin opplevelse av å være engasjert småbarnsmor i en travel hverdag, sett med historiske referanser. Marit skal snakke om globale utfordringer for kvinners rettigheter, i tillegg til å informere om Sutukobas Venners arbeid i Gambia. Gro vil blant annet informere om integrering i arbeidet med Håndballklubben i Risør.

Musikk er en viktig del av kvelden. Den talentfulle trioen Marthe Skaraas, Ane Cecilie Ringom og Hanna Solberg skal bidra med sang. Inga Halvorsen som imponerte de fremmøtte på fjorårets markering, synger også i år. Inger Johanne Foyn spiller piano til allsangen.

I tillegg til det fastlagte programmet ønsker vi at dette skal være et arrangement med rom for spontane innslag og tid til å prate. I pausen blir det servering. Arrangementet er gratis, men gi gjerne en gave til Sutukobas Venner.

Internasjonalt tema

FN har bestemt at årets tema for den Internasjonale kvinnedagen er å styrke kvinner på landsbygda. 70 % av de som lever i ekstrem fattigdom bor på landsbygda, og majoriteten av disse er kvinner og barn. Å styrke kvinners stilling når globale utfordringer som tilgang til energi, fordeling av naturressurser, konsekvenser ved klimaendringer og matsikkerhet drøftes i internasjonale fora er derfor viktig.

Velkommen til Fredshuset 08. mars kl 19:00