Menneskerettighetsdagen

På samme dag som den Internasjonale Menneskerettighetsdagen 10. desember blir Nobels Fredspris delt ut til Den europeiske union. Vi markerer dette mandag klokken 12.30 i Fredsparken. Ordfører Per Lunden holder appell og elever fra voksenopplæringen bidrar med dikt og sang.

I Fredsparken ligger det en stein for hver av dem som har mottatt Nobels Fredspris. Det har blitt en tradisjon at samme dag som prisen overrekkes i Oslo, legges en ny stein i Fredsparken. I år står det Den europeiske union på denne steinen.  Etter markeringen i parken viser vi utdelingen av fredsprisen på storskjerm.

Menneskerettighetsdagen

10. desember 1948 ble FNs Verdenserklæring om menneskerettigheter vedtatt. Siden 1950 har dagen blitt markert for å belyse menneskerettighetene og brudd på disse. I dag er menneskerettighetserklæringen det mest oversatte dokumentet i verden, og har kommet ut på 360 språk. 

Ved signering av erklæringen ble menneskerettighetene gjort universelle - de gjelder for alle mennesker i hele verden. Allikevel er det ofte slik at det er de menneskene som aller mest trenger beskyttelse av menneskerettighetene som ikke vet at de eksisterer. Derfor er det viktig å drive opplæring og informasjonsarbeid om menneskerettighetene.

Årets fredsprisvinner

Den Europeiske unionen og dens forløpere har gjennom seks tiår bidratt til å fremme fred, forsoning, demokrati og menneskerettigheter i Europa.

For at land som Portugal, Hellas og Spania skulle kunne bli medlemmer av unionen på 80 tallet var det en forutsetning at de innførte demokrati. I det siste tiåret har EU påvirket Tyrkia i samme retning. Landets muligheter for medlemskap har styrket demokrati og menneskerettigheter der.

På Balkan er forsoningsprosessen styrket gjennom at Kroatia blir medlem til neste år, at Montenegro er i medlemskapsforhandlinger og at Serbia har fått kandidatstatus.
Berlinmurens fall gjorde medlemskap i EU mulig for en rekke sentral- og østeuropeiske land. Skillet mellom øst og vest er i stor grad brutt ned som en følge av dette.

Rollen EU har spilt i Europa er å forandre det fra et krigens- til et fredens kontinent. Nobelkomiteen sier blant annet dette i sin begrunnelse for å tildele EU årets fredspris. Utdelingen er i følge komiteen i tråd med Alfred Nobels testamente.

Torbjørn Jagland sa etter kunngjøringen at Nobelkomiteen ønsker å minne befolkningen i EU på hva som går tapt hvis de lar EU falle sammen, og lar nasjonalisme og ekstremisme få grobunn igjen.