Feiring i Fredsparken

Nobels Fredspris 2012

Årets Fredsprisvinner har fått sin minnestein i Fredsparken. Parkens grunnlegger, Helga Arntzen, la ned steinen med inskripsjonen: «Den Europeiske Union (EU) 2012» i forbindelse med markeringen av Menneskerettighetsdagen, mandag 10. desember. Risørs ordfører Per K. Lunden holdt appell og studenter ved voksenopplæringen leste dikt.

Hvert år på Alfred Nobels dødsdag, 10. desember, deles Nobels Fredspris ut. Denne datoen feires også FNs menneskerettigheter over hele verden. I Risør ble begge deler markert i Fredsparken før de fremmøtte ble invitert til enkel bevertning og visning av fredsprisutdelingen på storskjerm i Fredshuset.

Orfører Lunden Ordfører Per Kristian Lunden takket for invitasjonen til årets arrangement og appellerte til de fremmøtte:

- Flyktninger og innvandrere, som nå bor i Risør, kommer i mange tilfeller fra land som har hatt og har alvorlige brudd på mange av Menneskerettighetene. Flere har flyktet fra forfølgelse, drapstrusler og systematisk undertrykking. Det krever solidaritet og forståelse i Norge, sa han og fortsatte:

-Verden er ikke så fredelig som vi ofte kan tro i Risør og Norge. Historier fra enkeltpersoner kan virke mye sterkere enn internasjonale analyser og FN-rapporter. Aktive Fredsreiser har allerede gjort et stort og viktig arbeid for å videreformidle enkeltmenneskers historier fra krig og konflikt og har skapt ordet ”tidsvitner”.  Vi har fortsatt behov for å lytte til tidsvitner fra hele verden, etter som store deler av verden fortsett preges av konflikt og brudd på menneskerettigheter.

Helga legger ned steinEtter ordførerens appell leste studenter ved Voksenopplæringen i Risør diktet «Det gjelder oss» av Kari Lien. Grunnleggeren av Aktive Fredsreiser og Fredsparken la så ned årets minnestein.