Ris til sultrammede i Gambia

Gambia er et av landene som er berørt av matkrisen i Sahel-regionen. Aktive Fredsreiser har sendt to lastebillass med rissekker til de hardest rammede i Wuli-området. Til sammen 230 50-kilossekker med ris er delt ut til flere familier og til en førskole.

Rissekker til Gambia

Myndighetene i Gambia har etterspurt internasjonal hjelp på grunn av dårlige avlinger og økende matvarepriser. Generelt er matvareproduksjonen estimert til å ha sunket med 62 prosent siden 2010, og med 50 prosent i forhold til de siste fem år. Ca. 600 000 mennesker er sårbare overfor situasjonen.

Informasjon om sultkrisen i Sahel:

Hvilke land er rammet av krisen i Sahel-beltet?

Tsjad, Niger, Mali, Mauritania, Burkina Faso, Senegal, Gambia, Kamerun og nordlige Nigeria.

Hvorfor sulter folk i Sahel?

Regnet kommer kun én gang hvert år i Sahel-beltet, og i fjor kom det lite og sent. De fleste er avhengig av det de dyrker selv. Med tørken har avlinger gått tapt og husdyr har omkommet, dermed mister folk maten sin.

Er det noe annet enn tørke som forårsaker krisen?

Kornsykdommer og gresshoppeinvasjon har forverret forholdene. Dårlige avlinger har presset matprisene opp. I tillegg er bensinprisene høye. Tørkeperioder er vanlige i Sahel, men er blitt enda vanligere på grunn av klimaendringer. Dette er den tredje tørken i området i løpet av ti år. Denne gang forverrer også en væpnet konflikt i Mali krisen ytterligere, fordi mange mennesker flykter.

Kilde: Verdens matvareprogram (WFP)