Friplass for lærere

Aktive Fredsreiser har siden 1998 arrangert studieturer for norske skoleelever til flere land i Europa. Vi har helt siden starten sett nytten av at våre turer integreres i ungdommens skolegang, og at lærere deltar på turene. For at utgiftene til deltakelse ikke skal bli uoverkommelige, har styret i Aktive Fredsreiser bestemt seg for å dekke grunnbeløpet for lærere som deltar på turene. For å benytte seg av dette tilbudet må det søkes om friplass. Dette gjøres på eget søknadsskjema. Tilbudet gjelder en lærer per klasse.

På våre turer legger vi opp til opplevelser og læring. Vi knytter innholdet i turene til lærerplanen, og bruker landene vi kommer til som klasserom. Vi vektlegger menneskerettigheter og fredsskapende prosesser i våre turopplegg. Vi setter søkelyset på historien, samtiden og framtiden. Alle våre turer ledes av en reiseleder som ivaretar våre intensjoner med turene, og samtidig påser at program og logistikk gjennomføres på en måte som gjør at flest mulig får mest mulig igjen for å delta.

Våre turer blir i hovedsak gjennomført med buss- og ferjetransport. Men vi legger også opp til turer hvor de reisende blir transportert med fly.

Våre turer har ulik varighet, men vi anbefaler åttedagersturer med Polen og Tyskland som reisemål. Turene vi legger opp til kan dere få mer informasjon om ved å bruke våre hjemmesider: http://www.aktive-fredsreiser.no

Aktive Fredsreisers hjemmeside er et godt verktøy i forberedelsene til en tur med oss. Her finner dere lenker til et menneskerettighetskurs og en egen ”undervisningskoffert” med ressurser dere fritt kan benytte.

Våre friplasser for lærere dekker grunnprisen for en tur. Eventuelle selvvalgte tillegg må dekkes inn av de reisende selv.