Bli med på Global Dignity Day

Onsdag 16. oktober handler om ungdom og verdighet. Da er det Global Dignity Day på 130 videregående skoler i Norge. 30 000 elever er med, og 1400 frivillige stiller opp som veiledere.

Verdighet- Verdighet er noe vi alle har, men som vi likevel ikke skal ta for gitt. Hver dag tar vi valg som former oss selv og omgivelsene våre. I skolegården og på arbeidsplassen, i lokalsamfunnet og globalt. Med Dignity Day ønsker vi å invitere elevene til en samtale om hvordan deres valg og handlinger kan styrke deres egen og andres verdighet, sier leder for Global Dignity Day i Norge, Thomas Horne.
 
Global Dignity er derimot i aller største grad avhengig av lokale samarbeidspartnere. Samarbeidspartnerne er bindeleddet og grenen som leder hele veien fra hovedkontoret i Oslo og helt ut til elevene over hele landet. I Aktive Fredsreiser har arbeidstakerne stilt opp både som organisatorer og veiledere.

–Uten våre lokale samarbeidspartnere hadde det vært vanskelig å gjennomføre Global Dignity Day. I tillegg er det utrolig viktig for oss at det er noen i lokalmiljøet som hele tiden står klare til å møte våre frivillige veiledere dersom de skulle ha spørsmål eller bekymringer, smiler Horne.

Helga Arntzen i Aktive Fredsreiser er klar på hvorfor samarbeidet er viktig for dem.
Global Diginity og Aktive Fredsreiser har samme mål: bidra til å skape fred i verden gjennom å synliggjøre hvert menneskes verdi og mulighet til å bidra, forteller hun.

–Kunnskap og forståelse om hvert menneskes ukrenkelige iboende verdighet, er den viktigste kunnskapen vi trenger for å kunne skape fred og fredskulturer, avslutter hun.

Vil du bli med i en samtale med ungdom om noe av det viktigste vi har her i livet, nemlig verdighet, og om hvordan små og store valg i livet kan påvirke verden på en positiv måte? Bli med som veileder på Global Dignity Day, onsdag 16. oktober!

Noe for deg? For Aust Agder ta kontakt med Camilla Bull Stebekk,
epost camilla.stebekk@aktive-fredsreiser.no eller på mobil: 991 58 104
For resten av landet, ta kontakt med
Anne Berggraf
Prosjektkoordinator
Global Dignity Norge
+47 922 25 297 eller gjennom skjemaet hos Global Dignity