Global Dignity

H.K.H. Kronprins Haakon snakker med elever om verdighet
på Møglestu vgs 3. juni

Global Dignity

Mandag 3. juni vil Kronprins Haakon gjennomføre en Dignity Day på Møglestu videregående skole i Lillesand. Kronprinsen vil også lede samtalen i en av klassene.
Arbeidet med å gjennomføre Global Dignity Day i Aust-Agder ledes av Aktive Fredsreiser.

Som en del av oppkjøringen til den landsomfattende markeringen av Global Dignity Day 16. oktober arrangeres det Dignity Day på Møglestu vgs førstkommende mandag. Denne dagen vil alle elevene på skolen bruke halve skoledagen til å snakke om verdighet.

”Verdighet er noe vi alle har, men som vi likevel ikke skal ta for gitt. Hver dag tar vi valg som former oss selv og omgivelsene våre. I skolegården og på arbeidsplassen, i lokalsamfunnet og globalt. Med Dignity Day ønsker vi å invitere elevene til en samtale om hvordan deres valg og handlinger kan styrke deres egen og andres verdighet” sier leder for Global Dignity Day i Norge, Thomas Horne.

Dignity Day er et to-timers skoleopplegg om verdighet som har som hensikt å bevisstgjøre ungdom på hva verdighet er og hvordan verdighet angår oss alle i hverdagen. Rektor ved Møglestu  vgs, Dag Gulbrandsen, er svært glad for at Kronprins Haakon ønsker å sette fokus på verdighet ved å gjennomføre Dignity Day ved skolen: ”Dette er en viktig diskusjon om verdispørsmål og styrking av ungdommenes sosiale kompetanse. Verdighet er et svært relevant tema i skolehverdagen, og vi ser at Dignity Day passer godt inn i skolens pågående holdningsarbeid.” sier rektor Gulbrandsen.

I tillegg til Kronprinsen vil en rekke ildsjeler fra Lillesand og resten av fylket lede en samtale om verdighet med elevene i hver sin klasse.

Om Global Dignity og Dignity Day
Global Dignity ble etablert i 2006 av Kronprins Haakon, Professor Pekka Himanen (Finland) og leder av Operation Hope, John Bryant (USA). Global Dignity er en uavhengig, ideell og politisk nøytral organisasjon.

Visjonen til Global Dignity er å virkeliggjøre den universelle retten alle mennesker har til å leve verdige liv. Global Dignity har tre formål: Å fremme verdighetsbasert lederskap, å stimulere til en global samtale om verdighet – og å engasjere ungdom i betydningen av verdighet.

I fjor ble det arrangert Global Dignity Day for 30 000 elever fra 150 videregående skoler i Norge. Over hele verden deltok mer enn 300 000 ungdom.