Holocaustdagen 2013

Holocaustdagen

Holocaustdagen, 27.januar er en årlig, internasjonal minnedag over ofrene for nazistenes ufattelige overgrep og forfølgelse av religiøse og etniske grupper før og under den andre verdenskrig.

Holocaust betyr «brennoffer», og viser blant annet til de nazistiske konsentrasjons- og utryddelsesleirene hvor mennesker ble myrdet i gasskamre og tilintetgjort i krematorieovnene. Ofrene for disse ugjerningene var blant annet jøder, sigøynere, polakker og russere. Disse ble ofret på grunn av religion og etnisk tilhørighet. Men også homofile menn og politiske motstandere av nazismen led samme skjebne.

27. januar 2013 er det 68 år siden frigjøringen av konsentrasjons- og utryddelsesleirkomplekset Auschwitz. Det er denne begivenheten som er opprinnelsen til valg av dato for markeringen. Auschwitzkomplekset, som bestod av flere leire, har i ettertid blitt selve symbolet på den industrielle, politiske motiverte utryddelsen av Europas jøder. I dag regner man med at rundt 1,5 millioner mennesker ble myrdet der. Samlet tall på jøder som ble frarøvet livet i Europa i løpet av denne tiden, er ca. 6 millioner.

I vår tid er det få gjenlevende øyenvitner til massakrene under andre verdenskrig. Det ligger derfor et spesielt ansvar hos oss å verne om de historiske kjennesgjerningene og bringe kunnskapen om dem videre, - uansett hvor grusom og ubehagelig det er. Ytterliggående, menneskefiendtlige ideologier forsvant ikke med andre verdenskrig. Også etter krigen kjenner vi til andre konflikter som har ført til folkemord ut fra beslektede tanker som nazistenes.

Den som ikke lærer av historien, må leve den om igjen, sies det. Kunnskap om det som skjedde under andre verdenskrig må derfor bringes videre til kommende generasjoner, slik at enkeltmennesker og grupper i vår tid og i framtiden unngår slike katastrofer som oppstod under andre verdenskrig.

Når 27. januar har blitt en internasjonal minnedag over Holocaust, er dette fordi vi vil vise ofrene respekt, men også fordi vi må verne om minnene på en slik måte at vi manøvrerer vekk fra ideologier hvor menneskeverd og menneskerettigheter har dårlige kår – eller er fullstendig fraværende.

27. januar blir markert flere steder i landet vårt. På nettsiden holocaustdagen.no finner man en oversikt over ulike markeringer og arrangement. Også sidene til HL-senteret på Bygdøy er verd et besøk.

I år blir det ingen arrangement på Fredshuset i Risør, men vi oppfordrer folk til å delta på andre markeringer.