Internasjonal dag for ikke-vold

Mohandas Mahatma GandhiMohandas ”Mahatma” Gandhi (1869 – 1948) var indisk statsleder, filosof og fredsaktivist. Han viste at det var mulig å engasjere seg og kjempe for viktige saker uten å bruke vold. Gandhis fødselsdag 2. oktober markeres over hele verden som en minnedag for fred og ikke-vold.

Hva kan vi lære av Gandhi i dag? Hans tanker er fortsatt svært aktuelle og inspirerer utallige unge mennesker. Aktive Fredsreiser har laget denne listen over Gandhis viktigste råd. Gandhi selv oppfordret alle til å forsøke å overføre rådene til det daglige liv for hver enkelt.

GANDHIS VIKTIGSTE RÅD:

1) Hvert enkelt menneske har enorme muligheter til å gjøre noe viktig for verden. Vi må utnytte mulighetene våre og vise mot. Vi må overvinne frykten. Men, du må selv kunne forandre deg hvis du vil forandre verden.

2) Vi må ha tro på det gode. Vi må søke det gode i menneskene og i verden, og også slippe til det gode i oss selv.

3) Tilgivelse er en nøkkel for fred og positiv utvikling etter krig og konflikt. Tilgivelse er å vise styrke.

4) Toleranse er nødvendig. Vi må tåle og respektere at andre er ulike, tenker og tror annerledes enn oss.

5) Vi må søke sannheten gjennom kunnskap og informasjon fra mange kilder. Vi må også arbeide for sannhet i det vi selv formidler.

6) Vi må kjempe uten å bruke vold, men gjerne med passiv motstand (sivil ulydighet). Voldsbruk kan aldri forsvares.

7) Vi må leve enkelt. Mange ting og stort forbruk gjør oss ikke lykkeligere. Prøv å gjøre livet litt enklere ved for eksempel selv å lage ting du trenger. Dyrk din egen (økologiske) mat om du kan, og kjøp varer som er produsert lokalt. Vi må kjempe mot grådighet og egoisme.

8) Vi må snakke sammen, være i dialog. Dialogen er spesielt viktig på tvers av kulturelle og geografiske grenser. Husk at ærlig uenighet oftest er et tegn på framgang.

9) Vi må arbeide for likhet og ikke hate noen. Alle skapninger har verdi. Alle typer arbeid har samme verdi og skal respekteres.

10) Det er handling som forandrer verden, ikke prat. Du må også være utholdende og trofast i handlinger, men konsentrere deg om det du kan gjøre i dag. Det er gjennom handlingene du viser hva som er viktig for deg.