Internasjonal dag mot rasediskriminering

21. mars er den internasjonale dagen mot rasediskriminering. Da konvensjonen mot rasediskriminering ble vedtatt i 1969, var dette den første menneskerettighetskonvensjonen som ble vedtatt av FN. I dag er 175 land fullverdige medlemmer av konvensjonen.

21. mars er ingen tilfeldig dato for markering av denne dagen. På denne dagen i 1960 ble 69 mennesker drept i Sharpville i Sør-Afrika under en fredlig protest mot apartheid.

Land som skriver under på denne konvensjonen avskaffe all forskjellsbehandling på grunn av rase, hudfarge, avstamning eller etnisk opprinnelse, og i dag er organisert diskriminering som apartheidstyret i Sør-Afrika nesten utryddet. Men fortsatt utsettes mennesker daglig for omfattende diskriminering på grunn av rase eller etnisk tilhørighet. Eksempler på dette er kurderne i Nord-Irak eller tamilene på Sri Lanka. I Norge og resten av Europa diskrimineres romfolket.

Dette viser at det fortsatt er en jobb å gjøre før målene i konvensjonen er nådd.

Arbeidet mot diskriminering er et viktig fundament i Aktive Fredsreiser. I tillegg til myndigheters ansvar, ønsker Aktive Fredsreiser å understreke enkeltmenneskers ansvar for at grupper av mennesker ikke skal diskrimineres på grunn av rase eller etnisk tilhørighet.