Delegasjon fra Risør til Akershus Festning

Under fjorårets Trebåtfestival kom det fram et sterkt ønske fra flere hold om at krigsseilerne måtte få den oppreisningen de har krav på etter deres innsats for Norge under annen verdenskrig. Det man i første rekke siktet til var at den norske staten bør komme med en offisiell beklagelse for måten krigsseilerne ble behandlet på etter krigen. Det må gjøres nå – mens det fortsatt er noen fra krigsseilergenerasjonen i live – for de er få igjen.

Det er en velkjent sak at behandlingen av krigsseilerne er noe av det mest skandaløse vi har opplevd i den norske etterkrigshistorien. De fikk ingen hedersmottakelse eller takksigelser for sin store innsats for ferdelandet. Sjøfolka kom hjem i stillhet - til stillhet – en etter en ble de sviktet og neglisjert av norske myndigheter.
Etter 70 års stillhet kom i fjor en beklagelse fra norsk politi for at de hadde vært med på å deportere de norske jødene fra Norge. Da unnskyldningen endelig kom var det bare ett levende tidsvitne igjen til å motta den. De andre fikk den aldri. Det er et grovt overtramp om man gjør den samme feilen en gang til.

19. februar er det en privat seremoni med krigsseilere, deres enker og barn på Akershus Festning. Dette er en symbolhandling, men den betyr mye, både for krigsseilerne og deres etterlatte, som har kjempet mange kamper for sosiale rettigheter, status og anerkjennelse siden krigen.
Med i arrangementet er TV-Norge, Konvoibyen i Risør og Aktive Fredsreiser. Sistnevnte vil for øvrig gi krigsseilerne sitt bidrag i form av en erkjentlighetsgave og et hedersdiplom.

Ingvald Whal og TangerudbakkenKrigsseilere fra hele landet er invitert til arrangementet, hvor også pressen er til stede, og Aktive Fredsreiser har satt opp egen buss til Akershus Festning i Oslo. Her vil deltakerne være med på en spesiell tilstelning i Fanesalen. Det er lagt opp til et allsidig program, hvor krigsseilerne og deres familier står i sentrum.
Det er anslått at rundt 200 gjester vil komme, og blant dem finner vi flere av deltakerne i den aktuelle TV-serien ”Tangeruddampen”. Her møter beboerne i Tangerudbakken borettslag, sammen med Jarle Andhøy, en rekke krigsseilere og blir kjent med deres spesielle historie. Gjennom TV-serien ønsker de å anerkjenne sjøfolkenes innsats, og gjøre deres bidrag kjent for nye generasjoner.

Helga Arntzen sier det slik: Vi vil holde fram med å jobbe for at de gjenlevende krigsseilerne ikke skal glemmes, og at det er vårt håp at det offisielle Norge skal takke dem for det oppdraget de utførte for fedrelandet – og gi dem den æren de fortjener.

Helga på standen under Trebåtfestivalen

Statsministeren, forsvarsministeren og kongefamilien er invitert, men ingen av dem har anledning til å delta, eller sende noen representanter til tirsdagens arrangementet for krigsseilerne.
Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen sier imidlertid at hun vil invitere krigsseilerne til et møte i departementet ved en senere anledning.

Det knytter seg stor spenning til denne invitasjonen – for den kan ikke utsettes stort lenger.

Krigsseilere