Roma Pride

6. oktober markeres "Roma Pride" i 14 europeiske land. Målet er å bekjempe rasismen og marginaliseringen av romfolket. Samtidig er markeringen en anledning for romfolket til å feire sin identitet.

Det er den europeiske grasrotorganisasjonen Antiraciste Movement som står bak markeringen, som i år holdes for tredje år på rad.

Frankrike, Danmark, Norge, Italia, Serbia, Kroatia, Montenegro, Albania, Polen, Ukraina, Storbritannia, Tyrkia, Tsjekkia og Bulgaria er med på markeringen, og i de ulike landene har arrangementet støtte fra ulike menneskerettighetsorganisasjoner, studentorganisasjoner, fagforeninger, kunstnere og politikere.

Antiraciste Movement og Roma-ledere fra 27 land har undertegnet et manifest kalt "Verdighet for romfolk i Europa: Roma Pride". Dette manifestet stiller spørsmål ved forskjellsbehandlingen av og fordommene mot romfolket, som de har stått overfor i lang tid. Manifestet viser blant annet til statlige klager på brudd på romfolkets grunnleggende rettigheter innen helse, sysselsetting, fritid og utdanning.

Arrangementet den 6. oktober kommer som en konsekvens av denne behandlingen, og er en mobilisering blant romfolket for å vise sin verdighet og etterspørre integrering i samfunnet, samt kreve en slutt på forskjellsbehandlingen de opplever.

Det anslås at det er mellom 10 og 12 millioner romfolk i Europa. De fleste av dem lever i fattigdom, og i en hverdag med diskriminering, vold, arbeidsledighet, og dårlig standard på helsetilbud og bolig.