TV-aksjonen: Ingen tid å miste

Logo TV-aksjonen 2013

Søndag 20. oktober banker verdens største dugnad på døren igjen.  I år går pengene fra TV-aksjonen til Nasjonalforeningen for folkehelse og deres demenssak.  Over 70000 mennesker har Alzheimer eller en annen demenssykdom. I løpet av de neste tiårene vil antallet fordobles.

Aktive Fredsreiser støtter aksjonen.

Årets TV-aksjon har fått mottoet «Ingen tid å miste»

-Antallet mennesker med demens vil øke sterkt i årene framover. Vi har ingen tid å miste når det gjelder å møte disse enkeltpersonene på en bedre måte, øke forskningen og legge samfunnet bedre til rette, sier Lisbet Rugtvedt, generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Bli bøssebærer!