Tysk-Norsk Ungdomsutveksling inviterer til kulturutveksling

Logo Tysk-Norsk Ungdomsutveksling

I september inviterer Tysk-Norsk Ungdomsforum 100 norske ungdommer til Hamburg. Sammen med tyske ungdommer skal de diskutere og arbeide rundt temaet «mobilitet - hva driver deg?».

I en verden hvor grenser viskes ut, avstander blir kortere, og mennesker kommer nærmere hverandre for hver dag som går, er mulighetene nesten uendelige. Derfor vil Tysk-Norsk Ungdomsforum samle ungdom for å diskutere rundt temaet mobilitet; hva som driver dagens ungdom og hva som eventuelt er barrierer og hindre for å gjøre det man har lyst til i dagens samfunn.

Dette gjøres gjennom en workshop over fire dager i Hamburg i september, og er du mellom 16 og 20 år og kan gjøre deg forstått på tysk (man trenger ikke snakke flytende), kan du søke. Man kan velge mellom tre arbeidsgrupper: Media og standpunkt, språk og kreativitet, og sak og scene.

Søknadsfristen er 12. mai.