Zigmund Gross misbrukes på det groveste

I en video på Youtube figurerer Aktive Fredsreisers mangeårige tidsvitne, Zigmund Gross som hovedperson i en film fra Auschwitz/ Birkenau. De aller fleste mennesker med litt kjennskap til historien, vil øyeblikkelig se at intensjonen med denne filmen ikke er å hedre en av de overlevende fra andre verdenskrig, men heller å latterliggjøre, degradere og mistenkeliggjøre Zigmund. For oss som har kjent og samarbeidet med Zigmund, framstår filmen som et spekulativt innslag hvor hovedintensjonen er å krenke hans integritet og troverdighet. At dette på noen måte skulle være et seriøst bidrag i en eller annen debatt, er for oss helt uforståelig.

Reddet fra ildenAktive Fredsreiser har som mål å jobbe for menneskerettigheter, menneskeverd og gode demokratiske prinsipper. Ytringsfriheten er en del av de verdiene gode samfunn bygger på. Vi innser derfor at ytringer av den typen det refereres til overfor stadig vil dukke opp. Motargumentene og innvendingene som burde reises mot denne filmen er mange. Et av de mange, gode argumentene i denne sammenheng mener vi er Zigmunds egen historie, fortalt i boka: ”Reddet fra ilden”.

For øvrig beklager vi på det sterkeste den behandlingen Zigmund Gross utsettes for i overnevnte video.