100 - 75 - 25

Året 2014 er et år med mange markeringer, på godt og vondt. I år handler det her hjemme mye om Grunnlovsjubileet. Men det er også andre ting som kan få litt oppmerksomhet.

100 år siden starten på første verdenskrig

28.juli 1914, stedet var Sarajevo. Keiserrike Østerrike-Ungarn knaket i sammenføyningene. Ikke alle innbyggerne innenfor dette storriket var like fornøyd med tingenes tilstand. For om mulig å få mer ”goodwill”, reiste kronprinsen med frue fra Wien til Sarajevo. Dette ble den siste reisen de gjorde i keiserrikets tjeneste. De ble skutt!

Skuddene i Sarajevo regnes som den utløsende faktoren for den første verdenskrig, en krig som i ettertid oppsummeres som en av de blodigste kriger som noensinne er blitt utkjempet i Europa. Opptellingen etter krigen viste – i tillegg til alle materielle og økonomiske skader – de dystre tallene; 5.963.600 døde, 7.750.000 savnede og 21.219.500 skadede. Hovedskylden for krigen ble tildelt Tyskland under den såkalte Versaillesfreden.

75 år siden starten på andre verdenskrig

Etter første verdenskrig endret europakartet seg vesentlig. Allerede før krigen var slutt, kjempet Russland gjennom sin revolusjon, tsaren forsvant og kommunistene tok over makten. Keisermakten i Tyskland hadde også talt sine siste dager; keiseren gikk i eksil og Weimarrepublikken steg opp i et urolig politiske landskap. Østerrike-Ungarn revnet i alle sømmer, slik at det tidligere storriket ble delt. Tolv nye stater oppstod etter nasjonalstatprinsippet. Men på tross av at våpnene var lagt ned, var freden skjør; stridslystne ideologier startet ferden mot neste storkrig nærmest før røyken etter de siste granatene hadde lagt seg.

Opp gjennom 1930-tallet hadde nazistene festet grepet om Tyskland så kraftig at terror må kunne sies å ha vært den viktigste vekstnæringen i landet. Og ikke bare innenfor egne grenser hadde Hitlers stormannsgalskap og menneskefiendtlige ideologi fått feste. Han hadde fått tyskerne med på å ta det han vil ha. 1.september 1939 var det Polen som stod for tur. Tsjekkoslovakia var allerede inntatt, nå krysset tyske soldater grensen inn til slettelandet i øst. Storbritannia og Frankrike kunne ikke lenger sitte stille, krigen ble erklært. De neste seks årene skulle Europa og verden lide seg gjennom nok en blodig og ødeleggende krig hvor alle idealer av humanistisk art ble krenket på det groveste. Tapene både blant sivile og blant de militære var enorme. Til sammen regner man med at de væpnede styrkene på alle sider hadde mistet 25.000.000 soldater. For sivilbefolkningen i alle landene som deltok, var tallet på døde svimlende 37.000.000.

25 år siden Berlinmurens fall

Etter andre verdenskrig gikk verden inn i ”den kalde krigen”. I sentrum stod den slagne tyske staten, som nå måtte finne seg i å bli administrert av seierherrene fra krigen. Det delte Tyskland var et konkret resultat av ideologiene som nå rådde verden. Berlin ble et punkt på kartet hvor oppmerksomheten stadig ble rettet mot. Ikke minst ble delingen av byen med Berlinmuren er håndfast bevis på det uforsonlige. Men i løpet av 1980-tallet hadde befolkningen i øst fått nok av kommunismens menneskeforakt. Stadig måtte myndighetene bøye av for folket, det ene kommunist-styre etter det andre begynte sin vaklende gange mot undergangen. Og på tross av sin solide konstruksjon kunne ikke Berlinmuren heller stå mot menneskets kraft og frihetssøken. 9.november 1989 er begynnelsen på slutten for det fysiske skillet mellom øst og vest. I år markerer vi at det er 25 år siden murens fall.