Global Dignity Day i Arendal og Lillesand

På Global Dignity Day 15. oktober var rundt 250 elever fra Møglestu vgs og Arendal vgs med å reflektere rundt begrepet verdighet. - Fra skolens side er dette opplegget en del av skolens arbeid med temaet Psykisk Helse, slår rektor på Møglestu,  Dag Guldbransen, fast.

Det er tredje gang Møglestu gjennomfører Global Dignity Day, og i fjor hadde de også besøk av Kronprins Haakon.

- Det er verdifullt at elevene deler sine erfaringer og tanker rundt dette temaet da det gir en bevisstgjøring når de skal foreta valg og handlinger i framtida, sier Ellen Ledaal Gjertsen, Avdelingsleder for norsk, økonomi- og samfunnsfag på Arendal vgs

Om Global Dignitiy og Global Dignity Day
Global Dignity ble etablert i 2006 av Kronprins Haakon, Professor Pekka Himanen (Finland) og leder av Operation Hope, John Bryant (USA). Alle tre er medlemmer av nettverket Young Global Leaders, som springer ut fra World Economic Forum. Global Dignity er en uavhengig, ideell og politisk nøytral organisasjon.

Hovedaktiviteten er Global Dignity Day som gjennomføres på videregående skoler i oktober hvert år. I 2014 deltar 30 000 elever over hele landet.