Krigsseilernes evige krig

Torpedering

Mandag 3. november klokken 19.00 står krigsseilernes historie i fokus på Fredshuset. Forfatter Oddvar Schjølberg forteller om møtene med dem som risikerte livet ute på sjøen under andre verdenskrig. Med på arrangementet er også Frank Thorsen som er sønn av en krigsseiler. Han vil fortelle om hvordan det var å vokse opp med en far som hadde seilt på farefulle oppdrag under hele krigen, og om ettervirkningene.

Oddvar SchjølbergNylig ga Oddvar Schjølberg ut boken ”Krigsseilernes evige krig”. Boken handler om menn og kvinner som seilte seg inn i Norgeshistorien gjennom fem lange og tunge krigsår. På ulike skip seilte de med livet som innsats 24 timer i døgnet, både utenriks på de store verdenshavene, og langs den værharde norgeskysten. I minelagt farvann, eller som mål for fiendtlige fly og ubåter.

I stedet for å bli feiret for sin innsats, måtte mange krigsseilere kjempe en årelang kamp for oppreisning på flere områder. Manglende hyre for krigsårene ble ikke utbetalt, erstatning for skader og tap var ikke noe tema. Det er først de siste årene at de er trukket fram i lyset, og har fått sin anerkjennelse av myndighetene. Dessverre er det altfor mange av disse heltene som ikke fikk oppleve at daværende forsvarsminister Anne-Grethe Strøm-Erichsen ba om unnskyldning for den behandlingen sjøfolkene hadde fått.

Krigsseilerne hadde i prinsippet det mest risikofylte sivile arbeidet under krigen. Det de bidro med ble berømmet utenfor Norges grenser i lang tid før den norske staten anerkjente dem og deres innsats.