Tørke og matmangel i Gambia

Sutukoba

Aktive Fredsreisers samarbeidspartnere i Gambia melder at mangel på regn har ført til ødelagte avlinger og matmangel. Vi har derfor besluttet å overføre 50 000 kroner av de innsamlede pengene fra bussturene. Disse midlene skal benyttes til å kjøpe rissekker til befolkningen i landsbyer i Wuli distriktet.

Flere områder i Gambia er fortsatt sårbare etter den akutte matkrisen i 2012. Regnet kommer kun en gang i året i Sahel-regionen, og mangel på nedbør har store konsekvenser befolkningen som i stor grad er avhengig av det de dyrker selv. Tørkeperioder i dette området er vanlig, men har kommet stadig oftere på grunn av klimaendringene.

Hvert år samler reiselederne inn godt over 200 000 kroner på bussene. Disse pengene er viktige bidrag til de langsiktige utviklingsprosjektene i Gambia, men også når det oppstår akutte situasjoner slik som nå.

Vi vil derfor rette en stor takk til elever, foreldre og lærere som støtter dette arbeidet!