Øystein Sørensen har lagt ut på sin siste reise

Øystein SørensenAktive Fredsreiser har mistet en av sine mest trofaste og lojale reiseledere. Vi har mistet en av våre kjæreste kollegaer. Øystein var en engasjerende humørspreder til stor inspirasjon for oss alle.

Med vantro og stor sorg mottok vi tidligere i år beskjeden om at vår gode venn og kollega var blitt uhelbredelig syk og kun hadde kort tid igjen. Når han nå den 25. juli forlot oss oppleves det urettferdig og det fremkaller fortvilelse over at ingen ting kan få ham tilbake.

Med sin lune humor og sitt behagelige vesen fikk han rask kontakt med elever, foreldre og lærere. Han var en trygg og populær reiseleder. Han hadde alltid tid til omsorg for enkeltmennesket selv når han hadde ansvaret for store grupper.

Øystein hadde alle verdiene Aktive Fredsreiser ønsker og står for i seg. Hans framferd var beskjeden, og han framholdt hele tiden hvor verdifulle alle mennesker er. Han hadde ærefrykt for menneskeverdets ukrenkelighet. Han ble et forbilde for mange av reiselederne, og han delte villig av sin erfaring.

Siden 2002 har vi hatt gleden av å ha Øystein som kollega i Aktive Fredsreiser. Han ble fort en av de dyktigste reiselederne våre. Sammen med sin kjære Bjørg som allerede hadde reist i mange år, var han etterspurt som reiseleder for mange av skolene som reiser med oss. Å fylle tomrommet Øystein nå etterlater seg blir svært vanskelig.

Vi lyser fred over Øystein Sørensens minne.

Aktive Fredsreiser