En sier for barn og unges rettigheter

Nobels Fredspris

Aktive Fredsreiser gratulerer Kailash Satyarthi og Malala Yousafzay med Nobels Fredspris. De to tildeles prisen for deres kamp mot undertrykkelse av barn og ungdom og for alle barns rett til utdannelse.

17-årige Malala Yousafzay fra Pakistan er historiens yngste fredsprisvinner. Nobelkomiteen slår fast at Malala har, til tross sin unge alder, allerede i flere år kjempet for jenters rett til utdannelse og har ved sitt eksempel vist at også barn og unge kan bidra til å bedre sin egen situasjon. Hun har gjort dette under de mest farefulle omstendigheter. Gjennom sin heltemodige kamp er hun blitt en ledende stemme for jenters rett til utdannelse.

Kailash Satyarthi er en indisk aktivist som kjemper for barns rettigheter. I kunngjøringen fra Nobelkomiteen begrunnes tildelingen med at Kailash med stort personlig mot, i tradisjonen fra Gandhi, har ledet ulike former for fredelige protestaksjoner og demonstrasjoner. Målet med protestene har vært å rette søkelyset mot grov utnyttelse av barn for økonomisk gevinst. Han har også bidratt til utviklingen av sentrale internasjonale konvensjoner om barns rettigheter.

På den internasjonale Menneskerettighetsdagen 10. desember legger Aktive Fredsreiser ned en stein med prisvinnernes navn i Fredsparken. Dette skjer samtidig som utdelingen av fredsprisen på Oslo Rådhus som vi vil følge på storskjerm på Fredshuset.