Tysk-Norsk Ungdomsutveksling inviterer til kulturutveksling

Fra 19.- 22. september inviterer Tysk-Norsk Ungdomsforum norske ungdommer til Hamburg. Her har norske ungdommer muligheten til å møte tyske ungdommer, finne nye venner, og dele sine meninger og tanker rundt temaet «Generasjon – Fremtiden er nå!».

Det Tysk-Norske Ungdomsforum 2014 venter med spennende innlegg og arbeidsgrupper med interaktive metoder. På initiativ fra foreningen Tysk-Norsk Ungdomsforum, Den kongelige norske ambassade i Berlin og German Norwegian Network (GNN) skal igjen 50 ungdommer fra Norge og 50 ungdommer fra Tyskland møtes for å bli kjent med hverandre og lære om hverandres kultur.

Hvor kommer du fra? Hvor skal du? Og hva gjør deg spesiell? Er du del av en generasjon? Hvem eller hva er egentlig en generasjon, og hva skiller din generasjon fra tidligere generasjoner?
Dette har du sikkert spurt deg selv om mange ganger. Gjennom Tysk-Norsk Ungdomsforum ønsker vi å sammen med dere utforske hva som er drivkraften i akkurat deres generasjon. Diskuter med andre ungdommer fra Norge og Tyskland om
likheter og forskjeller i deres generasjon, og lær om fortellinger og erfaringer fra tidligere generasjoner.

I dag vokser hele verden raskere og tettere sammen. Over sosiale medier deler du livet ditt med venner fra mange land. Alt er tilgjengelig på nettet. Men er det mer som forener generasjonen din enn ny teknologi? Politiske hendelser for eksempel? Er du
del av en global generasjon? Hva betyr «generasjonskløft» eller «generasjon X og Y»? La oss utforske dette sammen! Bli med og start fremtiden din nå!

Søknadsfristen er 19. mai.