Tysk skoleklasse besøkte Landeskogen Peace Center

Tysk skoleklasse

Mellom 8. og 15. september arrangerte Aktive Fredsreiser for første gang skoletur til Norge for tyske elever.

Elevene fra Wilma-Rudolph-Oberschule i Berlin var innom Nobels Fredssenter og Fredshuset i Risør før de ankom Bygland og Landeskogen Peace Center. Et viktig punkt på turprogrammet var møtet med en vennskapsklasse fra Evje ungdomsskole. Denne klassen hadde tysk som fremmedspråk på skolen, og elevene utvekslet informasjon om skolesystemet i Tyskland og Norge.

Sport var en interesse mange delte, og elevene spilte volleyball og fotball sammen. Torsdagen dro gruppen sammen med de norske elevene til Lysebotn hvor de gikk til Kjerag.

Turen arrangeres av Aktive Fredsreiser. Administrerende direktør, Helga Arntzen, slår fast at gruppen fikk mye ut av besøket i Setesdal:

-  I løpet av turen fikk elevene innsikt i tema som menneskerettigheter, klima og natur. På Landeskogen Peace Center møtte de to nyfødte elgkalver som har kommet til Landeskogen. Skoleklassen opplevde også den flotte naturen Setesdal har å by på, blant annet raftet de i elven Otra.

Gruppen bodde på Revsnes hotell i Byglandsfjord.