Åpning av utstillingen "Den kalde Krigen" på Landeskogen

Soldat over piggtråd

I forbindelse med utdelingen av Blanche Majors Forsoningspris den 1.november, vil det bli åpnet en ny utstilling på Landeskogen Peace Center i Byglandsfjord. Utstillingen ”Den kalde Krigen” er en gjennomgang av perioden mellom andre verdenskrig og oppløsningen av Sovjetunionen.

Gjennom tekst, bilder og gjenstander belyser utstillingen en periode hvor stormakter og ideologier sto mot hverandre, og hvor enkeltmenneskets dagligliv ble preget av spenningen mellom øst og vest. Ikke minst legger utstillingen vekt på det delte Tyskland og over 40 års adskillelse av familie og venner.

Blant gjenstandene som er utstilt er en Trabantbil, en modell av Checkpoint Charlie, steiner fra Berlinmuren og fra Forsoningskirken, samt en nøkkel fra Stasifengslet.