70 år siden frigjøringen av Auschwitz

Auschwitz

Auschwitz har blitt selve symbolet på Holocaust. 27. januar er det 70 år siden den tidligere utryddelsesleiren ble frigjort. Dette markeres med et stort og unikt arrangement hvor blant annet tidsvitner fra Aktive Fredsreiser deltar.

Et av tidsvitnene som drar til markeringen er Maria Gabrielsen fra Sandefjord (født i Wien). Maria ble personlig berørt av folkemordet under andre verdenskrig. Hennes far var jødisk, og ble drept i Auschwitz i 1943. Selv ble Maria sendt til Theresienstadt sammen med sine seks søsken. Det var Marias egen mor som anga søskenflokken og faren. Mer informasjon om Maria Gabrielsen

Etter krigen kom Maria til Norge. I dag reiser hun som tidsvitne for Aktive Fredsreiser.

Administrerende direktør i Aktive Fredsreiser, Helga Arntzen,  er også invitert til å delta på det offisielle programmet i Auschwitz.

- Frigjøringen av konsentrasjonsleirene avdekket det grusomme omfanget av nazistenes massemord. 70-årsmarkeringen er en påminnelse om hvorfor vernet om menneskeverdet og menneskerettighetene er så viktig, slår Arntzen fast.

Holocaustdagen

27. januar er også den Internasjonale Holocaustdagen. FNs medlemsland ble i 2005 oppfordret til å arbeide aktivt overfor skolene med det formålet at noe liknende ikke skal kunne skje igjen. Dagen markeres flere steder i landet, blant annet på Akershuskaia i Oslo - stedet hvor de norske jøder ble deportert i 1942 med S/S Donau. Det er HL-senteret som har ansvaret for arrangementet.