Rektor for drømmeskolen ble "Årets Ladejarl"

Årets Ladejarl 2015

Per Solli mottar prisen for hans fremragende resultater innenfor verdibasert ledelse som rektor ved Elvebakken videregående skole i Oslo. Under Sollis ledelse har skolen blitt forvandlet fra et sted som toppet fraværs- og frafallsstatistikken til å bli en suksesshistorie.

-  Når elevene kommer til oss gir de oss tre år av sine liv for å få kunnskaper, ferdigheter og holdninger for det videre livet. Vi får da muligheten til å gjøre dem til et gangs menneske til glede for både dem selv og menneskene rundt dem. Min jobb er å sikre grobunn for god skoleopplevelse med utgangspunkt i elevens behov, sier rektoren.

Solli har jobbet målrettet med å forankre verdisettet tydelig og jobbet systematisk med måten lærere, elever og foreldre skal forholde seg til hverandre på. Sollis verdigrunnlag er tuftet på åpenhet, at læringen skjer både i og utenfor klasserommet og viktigheten av å se elevene som hele mennesker.

Administrerende direktør i Aktive Fredsreiser , Helga Arntzen, fikk «Årets Ladesjarl» i 2012. Hun roser juryen for årets avgjørelse.

-  Per Solli er en verdig vinner, og et god eksempel på at verdibasert ledelse og arbeid fungerer, slår Arntzen fast.