Fagsamling i Bergen

Nettverkssamling - foredrag

Aktive Fredsreiser er med i et nasjonalt nettverk for holdningsskapende formidling. 21. og 22 august deltok vi på fagsamling i Bergen. Her besøkte vi Espeland fangeleir og Raftostiftelsen. De årlige samlingene er viktige og nyttige treffpunkt hvor vi deler erfaringer og kunnskap.

August RathkeSamlingen startet med en omvisning i Espeland fangeleir. Her møtte vi Milorg-veteranen August Rathke som snakket om sine erfaringer fra andre verdenskrig. Vi fikk også innblikk i politifangeleirer i årene mellom 1940 og 1945 – med et særlig blikk på Espeland. Clemens Maier-Wolthausen, historiker og kurator fra Zentrum für Antisemitismusforschung i Berlin, fortalte om de europeiske jødenes situasjon etter Holocaust.

Fredagen var vi samlet på Raftohuset. Her holdt Torgeir Skorgen, foredrag med tittelen «Frykten for bastardene: fra forskning til folkemord». Skorgen har skrevet bok om rasetenkningens historie i Europa, og er førsteamanuensis og prosjektleder ved Institutt for kulturstudier og kunsthistorie ved UiB.

Formidling om krigens dilemmaer til barn og unge kan foregå på flere ulike måter, blant annet gjennom tegneserier. De dokumentariske tegneseriebøkene til Ingebjørg Jensen er gode eksempler på dette.  Under samlingen gikk hun gjennom de ulike historiene hun bruker i sine undervisningsopplegg. Les mer - Sprekstrek.no

Programmet for fagsamlingen ble avsluttet med et foredrag om undervisning og estetikk av Førsteamanuensis ved UIB Marit Ulvik.

Om Espeland fangeleir og Raftostiftelsen

Espeland FangeleirEspeland fangeleir ble bygget for at de politiske fangene som til da var plassert i Ulven leir måtte flyttes. Arbeidet ble utført av flere hundre serbiske fanger i juni-juli 1942. Den første brakken stod klar januar 1943, og 20 fanger ble overført fra Ulven. Totalt satt ca. 2.200 fanger i Espeland fangeleir. 600 ble sendt til Grini. 300 ble videresendt til Tyskland. 27 av disse kom ikke tilbake.

Raftostiftelsen holder sted i Raftohuset som ligger på Nygårdshøyden i Bergen sentrum. Raftostiftelsen deler ut Raftoprisen til menneskerettighetsforkjempere og følger opp prismottakere gjennom prosjekter og ulike tiltak. I tillegg tilbyr stiftelsen demokrati- og menneskerettighetsundervisning for elever i grunnopplæringen samt lærere og lærerstudenter.