Global Dignity Day 2015

Global Dignity Day ved Møglestu videregående skole

Onsdag 21. oktober og torsdag 29. oktober ble det arrangert Global Dignity Day på Risør vdg, Tvedestrand og Åmli vdg, Arendal vdg og Møglestu vdg skole.

Målet med denne dagen er å reflektere rundt begrepet verdighet og ha det som utgangspukt for å bidra til et godt skolemiljø. Det gode skolemiljøet kjennetegnes nettopp av at hver enkelt elev føler seg sett og verdsatt av sine medelever og skolens ansatte. Det skaper trivsel og trygghet, og forebygger mobbing og frafall. 

- "Etter å ha møtt over engasjerte ungdommer som modig deler sine verdighetshistorier må jeg si jeg er dypt rørt. Før sa vi at “ungdommen var mye bedre før”. Om det stemte da vet jeg ikke – det stemmer iallefall IKKE nå.
Møte med disse ungdommene etterlater meg full av håp for en bedre framtid.
Jeg er takknemlig for Global Dignity Day 2015 og Aktive Fredsreiser som ga meg muligheten til å delta." Dette sier hovedveileder ved Arendal vgs Peter Svenningsen.

Mange veiledere har vært med å ledet samtaler om verdighet i hver deres klasse sammen med lærere fra skolene. Her laget elevene også lapper med hvor de beskrev hva de konkret ville gjøre for å bidra til et godt skolemiljø. Disse lappene ble deretter hengt opp på en plakat i klasserommet. 

- En stor takk til elever, lærere, rektor og veiledere som gjorde dette til en inspirerende og innholdsrik dag. Nå ser vi frem til å gjennomføre Global Dignity Day neste år.

Aktive Fredsreiser leder arbeidet med å gjennomføre Global Dignity Day i Aust Agder. I år er det fire skoler som deltar, og vi oppfordrer flere skoler til å melde seg på. Global Dignity Day har en fleksibel tematisk tilnærming og kan tilpasses skolens eksisterende arbeid med holdninger, verdier, og solidaritetsprosjekter. Global Dignity Day er også tett knyttet til mål i den generelle læreplanen og til kompentansemål i spesifikke fag