Minnemarkering i Ravensbrück og Sachsenhausen

Minnemarkering i Ravensbrück

I år markerer vi at det er 70 år siden andre verdenskrig tok slutt. Dette innebærer en rekke av arrangement, ikke bare her hjemme i Norge, men i mange europeiske land for øvrig.

Allerede før man kunne sette et endelig punktum for nesten seks år med lidelser og redsler, begynte frontene å nærme seg nasjonalsosialistens sitt eget rike fra flere kanter. Etter hvert som de allierte rykket fram, ble blant annet konsentrasjonsleirer som havnet bak deres linjer frigjort. I slutten av april 1945 var dette en realitet både for kvinneleiren Ravensbrück og KZ Sachsenhausen. 70-årsmarkeringen for dette fant sted søndag 19.april.

Legges ned krans i Ravensbrück

Aktive Fredsreiser var representert ved Helga Arntzen, medarbeidere i administrasjonen og et stort antall reiseledere. Helga Arntzen la ned kranser i begge leirene i takknemlighet til og til minne om dem som mistet livene sine i leirene, eller som mistet friheten i år av sine liv fordi de sto imot okkupasjonsmakten her hjemme.

Forsvarsminister Ine Marie Eriksen SøreideDet offisielle Norge var til stede ved forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide. Hun holdt en meget konsistent tale ved minneplaten over de norske fangene. Hun bidro til å sette dagen og øyeblikket i et vektig sentrum. Samtidig som hun minnet om de historiske kjensgjerningene, minnet hun alle tilstedeværende om viktigheten av det arbeidet Aktive Fredsreiser gjør. Ikke minst understreket hun tidsvitnenes innsats opp gjennom årene for at nye generasjoner skal få kjennskap til den mørkeste delen av europeisk historie.

Representanter for tidligere fanger var selvfølgelig til stede på markeringene. Med deres bakgrunn må dagen ha vært en sterk opplevelse. Deres tilstedeværelse gjorde dagen ekstraordinær for alle de hundrede av andre som var møtt fram til minnearrangementene.

Tidsvitner