Reiseledere deltar på minnemarkeringer

Reiseledere i opplæring i Sachsenhausen

To ganger i året arrangerer Aktive Fredsreiser samlinger for reiselederne. Denne våren har 70-årsjubileet for frigjøringen av konsentrasjonsleirene stått sentralt i vårt arbeid. Vi har derfor valgt å legge sesongens reiseledersamling til minnemarkeringene i Sachsenhausen og Ravensbrück.

På vei til markeringene og på returen bruker vi bussen som «reiselederskole». Vi besøker først Ravensbrück hvor vi deltar på en felles minneseremoni på den tidligere appellplassen. Deretter drar vi til Sachsenhausen. Her blir det seremoni og kransnedleggelse ved stasjon Z. Dette er stedet hvor det ble utført henrettelser, og hvor krematoriet og gasskammeret lå.

Overlevende fra Sachsenhausen og Ravensbrück vil være tilstede på markeringene, blant dem norske tidsvitner.

Frigjøringen av leirene

Evakueringen av Sachsenhausen startet 21. april 1945. 33 000 fanger ble sendt ut på dødsmarsjer mot nordvest. I løpet av disse marsjene døde mange fanger av kulde, fysisk utmattelse eller de ble henrettet av SS. De gjenværende 3000 fangene i leiren ble befridd 22. april 1945 av sovjetiske og polske soldater.

20 000 fanger fra kvinneleiren Ravensbrück ble også evakuert, og sendt til fots mot nordvest. 30. april 1945 ble de rundt 2000 gjenværende fangene i leiren befridd av den Røde armè.

De fleste skandinaviske fangene ble hentet hjem av de Hvite Bussene i ukene før frigjøringen.