Benjaminprisen 2015 til Sjøvegan videregående skole

Aktive Fredsreiser gratulerer Sjøvegan videregående skole som vinner av Benjaminprisen 2015.

Skolen får prisen på grunn av det antirasistiske arbeidet står sterkt i skolens innsats for å skape et inkluderende skolemiljø der alle elever skal få mulighet til medvirkning og deltakelse.

BenjaminprisenBenjaminprisen blir hvert år delt ut til en skole som arbeider aktivt mot rasisme og diskriminering. Prisen er oppkalt etter Benjamin Hermansen, som ble drept 15 år gammel den 26. januar 2001 av erklærte nynazister. Drapet var rasistisk motivert.

Juryens begrunnelse
I juryens begrunnelse heter det at Sjøvegan gjennom det langsiktige antirasistiske arbeid har blitt en viktig bærebjelke i lokalsamfunnet i Salangen kommune.

Lærere og ledelse har siden skolen ble mottaksskole for flyktninger og nyankomne flerspråklige elever i 1992, utviklet Sjøveganmodellen som sitt grunnlag for opplæringen. Sjøveganmodellen baserer seg på en grunntanke om at ungdom skal omgås ungdom på tvers av skillelinjer som skapes av utdanningssystemet som f. eks. alder, fag og annet.

Juryen understreket også viktigheten av skolens arbeid med samisk kultur, både i grunn- og videregående opplæring gjennom samisk fagdag , og kooperasjon med prosjektet Samiske veivisere.