Markering av Nobels Fredspris til Juan Manuel Santos

Nobels Fredspris i Fredsparken

Nobels Fredspris er blitt delt ut hvert år siden 1901 i henhold til Alfred Nobels testamente, som sier at den skal gå til den person som har gjort mest for

* Brorskap mellom nasjoner
* Avskaffelse eller reduksjon av krigsstyrker, og
* Spreding av fredsbudskapet.

Aktive Fredsreisers visjon ligger nært opp til Alfred Nobels budskap.
Vi arbeider for å gi ungdom tro på at konflikter kan løses og at fred kan skapes, og at deres egne holdninger og handlinger er avgjørende.

Dette gjør vi først og fremst gjennom våre dokumentasjonsreiser til bl.a. Polen og Tyskland, hvor konsentrasjonsleire fra 2. verdenskrig vitner om krigens grusomheter.

Vi lærer også om menneskerettighetene, toleranse, og om viktigheten av demokratiske prosesser. Gjennom å dele kunnskap om kultur og identitet arbeider vi for å bygge ned fremmedfrykt og heller styrke gleden over mangfold og kulturforskjeller.

Vi ønsker å takke alle som deltok på arrangementet!

VIRK bidro med dikt og sang, ordføreren holdt en flott appell og Viviana Halvorsen Olsen holdt et fantastisk foredrag om Colombia. 

Santos tale ble overført direkte på storskjerm. Det var i sannhet en STOR tale som gir håp for et fredelig Colombia.

Ungdommer fra Virk

Ungdommer fra Virk leste dikt

Nobels Fredspris stein

Avduking av stein i fredsparken

Foredrag ved Viviana Halvorsen Olsen om Colombia

Foredrag ved Viviana Halvorsen Olsen om Colombia

Allsang

Allsang ved Virk - We shall overcome