Den internasjonale toleransedagen 16. november

Foto: ScanstockDagen ble innstiftet av FN i 1995 for å få mennesker verden over til å reflektere over toleransebegrepet og erkjenne hvor viktig det er i våre moderne flerkulturelle samfunn å vise respekt på tvers av nasjonale, etniske, religiøse og andre skillelinjer.

Vi trenger å bli minnet om at toleranse er viktig. Særlig i disse tider hvor mange av verdens politiske ledere går foran med verbal hatretorikk og rasisme. Trump i USA, Geert Wilders i Nederland, Marine le Pen i Frankrike, Norbert Hofer i Østerrike og mange flere. Dette fører til at mange nå føler at de har en legitim rett til å utøve rasistisk vold.  Hatet er i ferd med å spre seg fra nettet til gatene.

Selv om vi også i Norge ser tendenser til nasjonalistiske og rasistiske strømninger, har disse strømningene heldigvis ikke like god grobunn som i andre land. En av grunnene er at skolene i Norge, gjennom nasjonale handlingsplaner, har fokus på mobbing, rasisme, antisemittisme og radikalisering. Mange skoler deltar også på våre dokumentasjonsreiser til konsentrasjonsleire i Polen og Tyskland hvor ungdommene får se konsekvensene av rasisme. Dette er en god vaksine!

Aktive Fredsreiser benytter samtidig anledningen til å gratulerer the Federal Research and Methodological Center for Tolerance Psychology and Education i Russland med UNESCOs pris for fremme av toleranse og ikke-vold.

Prisen overrekkes i dag på den Internasjonale toleransedagen.