Aktive Fredsreiser gir 200 000 til skole i Gambia

Aktive Fredsreiser mener at utdanning er en viktig faktor i fredsarbeidet. FNs menneskerettighetsartikkel 26 sier: ”Enhver har rett til undervisning”, og ”Alle skal ha adgang til yrkesopplæring”.

Aktive Fredsreiser bidro i 2015 med 157 400 kroner til oppstart av ungdomsskolen West African Academy of Sience and Technology (WAAST) i Gambia. Skolen har 71 elever og 12 lærere som underviser i bl.a. fysikk, biologi og IT. Elevene kommer fra fattige familier som ikke har råd til å sende sine barn til offentlige skoler. På WAAST får de sponset sin skolegang.

Aktive Fredsreiser bidrar nå med ytterligere 200 000 kroner til utvidelse av skolen som er i gang med andre etasje på skolebygget.
Rektor på skolen heter Momodou Jain. Han har sin utdanning fra Universitetene i Oslo og Bergen, og har en doktorgrad innen laserteknologi. Momodou har et ønske om å gi noe tilbake til landet sitt. I tillegg til å drive WAAST underviser han på universitetet i hovedstaden Banjul.