Åpning av Norsk krigsseilermuseum

Forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide

Forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide la i sin tale spesielt vekt på den avgjørende betydningen krigsseilerne hadde for utfallet av 2. verdenskrig. Sir Philip Noel Baker (som fikk fredsprisen i 1959) har uttalt; ”Handelsflåten var nøkkelen til at Storbritannia vant Battle of Brittain.”

Under ekstremt vanskelige forhold fraktet norske handelsskip drivstoff, krigsmateriell og andre varer, først og fremst over Atlanterhavet, men også i Middelhavet, Indiahavet og den vestlige del av Stillehavet. Konvoirutene gikk fra New York og Halifax til Liverpool, fra Sierra Leone til Port of Spain eller Liverpool, fra Gibraltar til New York eller Liverpool, og fra Liverpool til Murmansk.

D/S Hestmanden seilte under både første og andre verdenskrig og er det eneste gjenværende norske handelsskip som seilte under begge disse krigene.
Skipet som ble bygget i 1911, er i kraft av sin historie et enestående kulturminne fra den norske handelsflåten. D/S Hestmanden er en verdig representant for norsk skipsbygging og sjøfart, og gir en unik mulighet til å formidle maritim historie. Skipet har de siste årene gjennomgått en omfattende restaurering og åpner nå med moderne utstillinger og formidlingstiltak.

Restaureringen etter 2011 har bl.a. vært knyttet til istandsetting av maskinen, slik at skipet igjen kan besøke andre havner på egenhånd. Utstillingene ombord skal på sikt dokumentere norsk skipsbygging, skipsfart og norske sjøfolks arbeidsforhold i første halvdel av 20. århundre og skal gi kunnskap om og opplevelse av vår maritime kulturarv.

I første omgang er imidlertid formidlingen fokusert rundt krigsseilernes opplevelser og innsats under de to verdenskrigene – og særskilt under 2. verdenskrig.

Krigsseiler veteraner var med på åpningen av Hestmannen

Det var et fantastisk arrangement hvor 14 veteraner ble hedret av Forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide.

Krigsseiler veteraner