Utstilling om Klima og Miljø på Landeskogen

Miljø utstilling Landesogen

En ny utstilling er åpnet på Landeskogen Peace Center på Grendi i Byglandsfjord. Fra før er det utstillinger om Den kalde krigen, om Landeskogens historie (tidligere bl.a. tuberkulosesanatorium), om kvinnene i Ravensbrück og om fuglene i området.

Denne gang handler det om Klima og Miljø. Kristian Rossaak ved FN-Sambandet har stått for det faglige i utstillingen. Under åpningsforedraget la han bl.a. vekt på klimagassutslipp og vannforbruk i fbm matproduksjon. Han poengterte også at miljøtiltak er fredsarbeid, og at arbeidet for bedre miljø er viktig for å oppnå FNs bærekraftsmål.

Utstillingen er gratis og er åpen daglig mellom 12 og 18 til den 15. august.