Støtteerklæring fra kunnskapsministeren

Torbjørn Røe IsaksenKunnskapsdepartementet har gjennom mange år sett på kunnskapsreisene til tidligere konsentrasjonsleire som verdifulle bidrag til den undervisningen som den norske skolen gir. Ved å la norsk ungdom besøke konsentrasjonsleirene har elevene fått anledning til å komme tettere inn på det tyske naziregimets grusomheter.

Kunnskapsreisene til konsentrasjonsleirene kan være et viktig supplement til skolens øvrige arbeid mot destruktive holdninger som rasisme, antisemittisme og nynazisme. Det gjelder spesielt dersom de skoler og klasser som gjennomfører slike reiser har gode faglige og pedagogiske opplegg, og ikke minst legger inn tilstrekkelig tid til bearbeidning av inntrykkene i etterkant av reisen.

Vi lærer av vår egen, nære fortid for å unngå at slike hendelser skjer igjen.

Hilsen
Torbjørn Røe Isaksen
Kunnskapsminister


Foto: Marte Garmann