Forsiden - Nyheter - Veteransamtale om fred og frihet

Veteransamtale om fred og frihet

Arne Eilertsen og Thorvald Stoltenberg

Arne Eilertsen (85) møtte Thorvald Stoltenberg (85)

Arne Eilertsen har reist med tusenvis av elever, foresatte og lærere på dokumentasjonsreiser til Polen og Tyskland. Han var selv den yngste som noen gang ble tatt inn til Gestapo-avhør på Arkivet i Kristiansand og hans far var tysk fange i Sachsenhausen.  Arnes motivasjon er at de unge skal forstå at nazismen aldri må få fotfeste igjen, og at fred ikke er en selvfølge.

Presseveteranen Helge Røed ledet samtalen med de to. Begge la vekt på viktigheten av våre dokumentasjonsreiser som en faktor i det holdningsskapende arbeidet blant ungdom. Arne ga flere eksempler på at det nytter. Thorvald mente at reisen bør være en del av skolens undervisningsopplegg.

Helga Arntzen overrakte blomster og heder til Arne for hans 10 års innsats som tidsvitne for Aktive Fredsreiser.

Thorvald, Helga og Arne