Forsiden - Nyheter - Menneskerettighetene 70 år

Menneskerettighetene 70 år

Etter den 2. verdenskrig spurte verdens ledere seg; ”Hvordan kan vi unngå at noe slikt skjer igjen?” De forsto at det var nødvendig å opprette et universelt og overnasjonalt vern om menneskers verdighet og frihet.  

Den 10. desember 1948 ble Verdenserklæringen om menneskerettigheter signert.  
I dag, den 10. desember 2018, feirer vi altså en rund bursdag. Menneskerettighetene er 70 år.

Menneskerettighetene handler grunnleggende om humanisme, etikk og medmenneskelighet på tvers av landegrenser.  Det dreier seg om hva vi mener er rett og galt, våre verdier og kollektive handlinger.

Sitat Tuva Hansen (14 år); ”Som nordmenn har vi mange goder vi altfor ofte tar for gitt. Vi er ikke redd for å bli krenket av staten. Vi har mulighet til å drive med akkurat det vi vil på fritiden, enten det er ballett, løping eller fotball. Vi har krav på muligheten til å ta en verdig utdanning, og vi har rett til å si det vi mener. I tillegg finnes det en lov som sier at vi ikke skal bli dømt på bakgrunn av religion, legning, kjønn eller nasjonalitet.  Alle disse mulighetene finnes takket være menneskerettighetene. Jeg klarer ikke en gang å forestille meg hvordan livet mitt hadde sett ut om ikke verdenserklæringen om menneskerettighetene ble signert for nøyaktig 70 år siden i dag. Kanskje ville jeg fryktet politiet og ikke turt å ytre min mening, til tross for at alt jeg ville var å fortelle hele verden hva jeg mente var riktig. Vi er så heldige at vi aner virkelig ikke!
Jeg vil oppfordre alle til å sette pris på disse godene. I lengden betyr nemlig ikke alle disse i-landsproblemene våre noen ting. Sett pris på retten vi har til å være den vi er. For det er nettopp det jeg mener menneskerettighetene handler om. Takket være den har jeg retten til å være meg selv, og aldri skal jeg dømmes for det.