Til minne om Arne Tendeland

Arne TendelandOnsdag 11. april døde Arne Tendeland.
Arne Tenderland er opprinnelig fra Stavanger. Han utdannet seg til teknisk offiser i Luftforsvaret og var ansatt der inntil han gikk av med pensjon i 2002. De siste 35 årene var han og kona Karin bosatt i Fredrikstad.
Arne ble født i mars 1943, og hans oppvekst ble spesiell.

Hans far - Tørres Tendeland var medlem av ”Frisinn” og ble arrestert for politisk virksomhet i Stavanger 2 . oktober i 1942. Ikke lenge etter ble han sendt til fangeleiren Grini. På det tidspunktet var kona gravid.
I midten av mars 1943 fikk Tørres et telegram hjemmefra som fortalte at han hadde blitt pappa til en gutt. Like etter fikk Tørres beskjed om at han var tatt ut på transport og skulle sendes til konsentrasjonsleiren Sachsenhausen i Tyskland. Han fikk ikke se eller møte sønnen Arne før i mai 1945

Det å vokse opp med en far som var tidligere konsentrasjonsleirfange var på mange måter spesielt. Arne fikk på nært hold se hvor viktige verdier som ligger i ordene fred og demokrati. Og disse verdiene ønsket Arne å bringe videre.

Han reiste flere turer med sin far, og da Arne ble pensjonert i 2002 reiste han flere turer som annengenerasjons tidsvitne for oss. Hans målsetting var å videreføre sin fars historie fordi han så at dette hadde en stor preventiv verdi for neste generasjon.

Arne hadde stor innsikt i såvel geografi, kultur og historie, og dette i kombinasjon med hans egne opplevelser i oppveksten, ga turdeltakerne en spesiell innsikt i hva som ligger i begrepene demokrati og menneskeverd.

Han deltok også på 70 års minnemarkering for frigjøringen av Sachsenhausen, i tillegg til at han også reiste rundt og besøkte skoler som inviterte ham,

Vi vil  minnes Arne som en som alltid hadde en oppmuntring og et godt smil å gi videre. Han hadde en rolig framferd, og var alltid hjelpsom og delte av sin kunnskap med oss. Arne Tendeland begraves fra Østre Fredrikstad Gravlund kl 12.30 den 16. April.

Vi lyser Fred over hans minne!

Helga Arntzen – Aktive Fredsreiser
Ole Johnny Hansen - Hvite Busser